Услуги

Operator

КОЛ ГРУП е фирма, която може да предостави различни услуги в сферата на телекомуникацията, а именно -
- Висококачествено обслужване във Външна и Вътрешна линия за обслужване на краен потребител
- Специално обучен екип за нуждите на всеки един клиент, като обучението се реализира под формата на специални трейнинг програми и ТИМ билдинг събития.


Цените, които могат да бъдат предоставени за всеки клиент се съставят на база попълнена индивидуална анкетна карта изпратена от нас към клиента. При съставянето на цената роля играе спецификацията в изискванията на клиента. За всеки клиент имаме индивидуален подход. Изготвя се специален бизнес план и проучване от други конкуренти, за да можем да предоставим максимално най-добра цена.
  • Запис на всеки разговор
  • настройка на наличен CRM панел и CMS платформа спрямо нуждите на клиента за обработка на специфична база данни и статуси за статистика
  • VPN – Контролиран достъп
  • Отговорник по всеки проект
  • Специализирана телефонна централа с допълнителна възможност за специална настройка на желан SIP Trunk или IVR.
  • Back UP – системи, Сървърни устройства от висок клас
  • Персонални настолни Desktop станции с максимално съвременни характеристики, за да се подсигури удубството за бърза работа на CSR консултанта.
  • Висококачествено техническо оборудване, така че да задоволим нуждите на всеки един клиент от гледна точка на: Свързаност – непрекъсната
ИНДИВИДУАЛНИ CRM РЕШЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛНИ CRM РЕШЕНИЯ
сигурност
сигурност
иновативност
иновативност