СЕРТИФИКАТИ

Възможност и гаранция за качество

  • Обслужване на крайни клиенти
  • Канали за увеличаване на продажбите
  • Увеличаване на ефективността на текущите канали
  • Услуги по обработката и актуализацията на бази данни
  • Компютъризирана система за обслужване в реално време на широка гама от услуги

История и мисия на фирмата

КОЛ ГРУП ЕООД стартира своята дейност като Outsource фирма през 2011 година. Основната дейност на фирмата е свързана с цялостно обслужване в Маркетинг сегментирани услуги, продажби по телефон, изходящи и входящи кампании. Услугите, които извършваме в сферата на Outsource са с цел както оптимизиране на разходите, така и повишаване на продуктивността на партньора ни. Самата дейност представлява изнасяне на Ваши бизнес процеси към нашия екип. За тази цел разполагаме с иновативни софтуерни решения, конфигурирани изцяло спрямо Вашите нужди. От както е стартирала дейност фирмата ни е изпълнила много успешни проекти като външен Контактен център на Виваком, УниКредит Булбанк, Алианц България както и в момента е водещ външен Кол център на А1 България.. 
Едно от водещите неща за нас е човешкият фактор – служителят. Именно поради това, ние инвестираме постоянно в нашите кадри, като правим надграждащи обучения за по-добри умения в сферата на продажбата и психологията на успешния бизнес. За нас е важно всеки един служител да чувства сигурност на заеманата позиция, възможност за израстване, усъвършенстване на уменията и да бъде удовлетворен като цяло финансово. Допълнително КОЛ ГРУП използва стандартните методи за стимулиране на персонала като ТИМ Билдинг събития, бонус игри за надграждане на заплащането и предметни награди на определен период.
В момента целта на КОЛ ГРУП ЕООД е да разшири пазарните си дялове не само в телекомуникационните процеси, но и в Back office функциите и обслужването на клиенти.
Това е ниша, от която потребителят има нужда, защото успява бързо, лесно и удобно да зяви услуга, да се откаже от нея или да получи компетентен съвет.


Нашето портфолио